۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه

حکایت چاه و چاله و ایرانیان !

خواب دیدم قیامت شده است.
هرقومی را داخل چاله ای عظیم انداخته و بر سرهر چاله نگهبانانی گرز به دست گمارده بودند الا چاله ی ایرانیان.
خود را به عبید زاکانی رساندم و پرسیدم: «عبید این چه حکایت است که بر ما اعتماد کرده نگهبان نگمارده اند؟»
گفت:....
«می‌دانند که به خود چنان مشغول شویم که ندانیم در چاهیم یا چاله.»
خواستم بپرسم: «اگر باشد در میان ما کسی که بداند و عزم بالا رفتن کند...»
نپرسیده گفت: گر کسی از ما، فیلش یاد هندوستان کند خود بهتر از هر نگهبانی پایش کشیم و به تهِ چاله باز گردانیم!

۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه

ارومیه،اورمیه شد !


با تصویب شورای فرهنگ عمومی آذربایجان غربی و در نهایت استفاده از نام صحیح اورمیه قانونی شد
قبلاً از نام ارومیه استفاده میشد.

توضیحاتی در باب نام اورمیه:

شكل صحيح نوشتاري اين شهر اورميه مي باشد نه اروميه،پس بنابراين نام اورميه متشكل از دو كلمه «اور» UR  و «ميه» MİYƏ مي باشد.جزء نخستين اين كلمه تركي است و در زبان تركي 5000 سال قبل به نام تركي سومري ،«اور» به معني شهر و آبادي بوده است به طوري كه پايتخت كشور سورمها نيز «اور» نام داشته است و اين به واسطه ي همانندي فرهنگي و زباني غرب آذربايجان تحت عنوان دولت آراتتا با سومريان بوده زيرا كه در آن زمان زبان تركي سومري حالت بين المللي داشته و در ملل همجوار چون آشور و كلده و سامي هم نفوذ كرده است.كلمه اور در نام شهر اورومچي در ايلت تركستان چين هم ديده مي شود و حتي بارزترين شكل اين كلمه،كلمه ي اورشليم است كه قسمت اوليه ي آن نشان دهنده ي نفوذ زبان تركي سومري به زبانهاي سامي و عبري است.
اما جزء دوم اين توپونيم «ميه»MİYƏ نام قومي از تركان بوده كه 4000 سال قبل در اين منطقه ساكن بودند و ميتاني نام داشتند.ميتاني ها به تأييد بسياري از مورخين از جمله مركوارت و هرتسفلد ساكنين اوليه ي اين خطه و ترك زبان بودند.پس «اورميه» را مي توان به «شهر قوم ميتاني» معني كرد.بنابراين وجه تسميه ي اورميه به معناي «شهر آب» يا «تبار ما» و يا هر اسم و معني ديگري اشتباه به نظر مي رسد.