۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

پرنده از بال زدن ایستاد...(قوش اوچا بیلمه دی...)

گلـــین گــداخ آغلیاخ اورمــی گولــــون دولـــــدوراخ
LAKE URMIA IS DRYING , LIFE IS DYING
بیائید گریه کنیم بلکه با اشکهایمان دریاچه ارومیه پرآب شود!
کاری از گروه عصیان۱ نظر:

  1. کو گریه کو غیرت باز به غیرت آذربایجانیها

    پاسخحذف