۱۳۸۹ شهریور ۱۸, پنجشنبه

بيشترين مهاجرت؛ آذربايجان شرقي، همدان، اردبيل و زنجان!


مهاجرت معكوس براي پذيرش سر ريز جمعيت كلان شهرهاي كشور به ويژه تهران از جمله طرح هاي ملي است كه از ساليان قبل مد نظر سياستگزاران و تصميم سازان بوده، ولي تاكنون جامه عمل به خود نپوشيده است
بر اساس نتايج مطالعات طرح سند مهاجرت معكوس كه حدود چهار سال قبل منتشر شده، بيش از 70 درصد مهاجرت‌ها به استان تهران ناشي از مشكلات اقتصادي است.

بر پايه يافته هاي اين طرح، نگاهي به حاشيه‌هاي پايتخت- كه غالباً مهاجران و اقشار كم ‌درآمد جامعه در آن ساكن هستند- نشان مي‌دهد، مشكلات اقتصادي، بيكاري و فقدان درآمد و مسكن مهمترين شاخص‌هاي مؤثر در مهاجرت به استان تهران است.

بر اساس نتايج اين طرح، آذربايجان شرقي ، همدان ، اردبيل و زنجان به ترتيب بيشترين مهاجرين را به استان تهران دارند.

با توجه به اينكه مهاجرت معكوس حاصل دو اتفاق تجمع و تمركز امكانات در پايتخت و مشكلات زيرساختي در استان‌هاي مهاجرفرست ميي باشد، از اين‌‌رو دولت بايد در استان‌هاي محروم تسهيلات بيشتري همچون افزايش سهم اين استان‌ها در محل توليد ناخالص داخلي، افزايش سهم بودجه‌هاي عمراني، اعمال سياست‌هاي تشويقي و ارائه معافيت‌هاي مالياتي براي استقرار صنايع و بخش‌هاي اشتغال‌زا در اين استان‌ها اختصاص دهد.

استاندار آذربايجان شرقي در اين ارتباط به خبرنگار ايرنا گفت: انتقال جمعيت مازاد پايتخت به ساير استان ها بايد بر اساس نتايج طرح آمايش سرزمين صورت گيرد .

' احمد عليرضاي بيگي ' با اشاره به اينكه مشكل افزايش جمعيت تنها شامل كلانشهر تهران نمي باشد ، بلكه ديگر كلانشهرها از جمله كلانشهر تبريز نيز با اين معضل روبرو هستند، گفت: شهر جديد سهند براي سر ريز جمعيت تبريز در نظر گرفته شده است .

وي ، مهاجرفرستي را بر اساس استراتژي هاي توزيع فضائي جمعيت و فعاليت در پهنه سرزمين مورد تاكيد قرار داد و افزود: در آمايش سرزمين بهترين توزيع جمعيت بر حسب منابع موجود ، موقعيت جغرافيايي ، طبيعي و زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي طراحي شده است.

بيگي اظهارداشت: اجراي درست و اصولي اين طرح و لحاظ كردن آن در برنامه ريزي هاي كشور با ايجاد موقعيت هاي شغلي و مسكن ، نقش بسزايي در جلو گيري از مهاجرت هاي استاني (مهاجرت به كلانشهرها ) خواهد داشت و گام موثري در توسعه كشور محسوب مي شود.

استاندار آذربايجان شرقي در عين حال با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص ايجاد جاذبه براي مهاجرت معكوس جمعيتي در اين استان ، اضافه كرد: در صورت فراهم شدن منابع درآمد پايدار ، ظرفيت هايي براي مهاجر پذيري در مناطقي از استان وجود دارد .

' پرويز آژيده' ، معاون امنيتي استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين رابطه اظهار داشت: مشكلي به لحاظ محدوديت هاي امنيتي در اين استان براي پذيرش سر ريز جمعيت تهران وجود ندارد .

وي در عين حال بر لزوم نظام مند بودن اجراي طرح مهاجرت معكوس به منظور جاي دادن سرريزجمعيت كلان شهرها به ويژه تهران در مناطق كم جمعيت و مهاجر فرست ، تاكيد و تشريح كرد: براي اجراي موفق اين طرح بايد منابع مالي لازم در بخش هاي مختلف اقتصادي ، فرهنگي ، مسكن و آموزش در تخصيص اعتبارات استان ها ، لحاظ شود.

' احمد لطفي نژاد ' ، رييس سازمان كار و امور اجتماعي آذربايجان شرقي هم در اين خصوص با اشاره به اينكه انتقال جمعيت مازاد تهران ، مشمول كارمندان دولت مي باشد ، اظهار داشت : دولت بايد پست شغلي و سازماني مناسبي در شهرهاي مهاجر پذير براي متقاضيان انتقال فراهم كند.

رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي گفت: آموزش و پرورش استان آماده ارائه خدمات به مهاجران و سريز جمعيتي استان تهران است.

فيروز رضايي افزود: آموزش و پرورش آذربايجان شرقي براي پذيرش دانش آموزان حتي به دو برابر ظرفيت جمعيتي اكنون استان هيچ مشكلي ندارد.

وي اظهار داشت: نيروي انساني آموزش و پرورش استان در منطقه شمال غرب كشور از جايگاه شايسته اي برخوردار است ، به طوريكه در حال حاضر ، خدمات و آموزش نيروهاي اين منطقه را برعهده دارد.

رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي خاطر نشان كرد: آموزش و پرورش استان در حال حاظر توانايي برگزاري آزمون براي 50 هزار نفر در شهر تبريز را به صورت همزمان دارد كه مي توان اين آمار را نيز با برنامه ريزي بيشتر افزايش داد.

وي افزود: آموزش و پرورش آذربايجان شرقي در پنج ماهه نخست سال علاوه بر برگزاري امتحانات نهايي كشوري ، هماهنگ و داخلي استاني 20 آزمون ديگر نيز برگزار كرده است.

رييس سازمان آموزش و پرورش آذربايجان شرقي با اشاره به كنكور سراسري گفت: آموزش و پرورش هر سال در برگزاري كنكور سراسري به عنوان يك پروژه ملي، همراه با ساير دانشگاه ها با سازمان سنجش آموزش كشور همكاري مي‌كند.

وي خاطرنشان كرد: در كنكور سال جاري نيز، برگزاري آزمون براي 69 درصد شركت كنندگان در آذربايجان شرقي در پنج گروه آزمايشي بر عهده آموزش و پرورش استان بود.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز نير در اين زمينه گفت: مجموعه هاي تحت پوشش اين مجموعه اعمم از بيمارستان ها، خانه هاي بهداشت و مراكز آموزشي و درماني قابليت پذيرايي از مهاجران ساير كلانشهرها را دارد.

احمد كوشا ، افزود: با توجه به اينكه سيستم بهداشتي ، سيستمي انعطاف پذير بوده و امكانات آن به صورت سرانه به استان ها واگذار مي شود ، اين بخش مي تواند تا حد زيادي در حوزه مسئوليت خود مهاجران را تحت پوشش قرار دهد.

وي با اشاره به اينكه ما همواره در بخش نيروي انساني به ويژه پزشك با كمبود مواجه هستيم، گفت: در صورت ورود نيروي انساني در اين حوزه نيز مراكز بهداشتي درماني ما توان جذب آن ها را دارند.

وي خاطرنشان كرد: در صورت افزايش جمعيت شهرستان هاي ما با جذب به موقع اعتبارات، مي توانيم حتي در مكان هاي استيجاري مراكز بهداشتي و درماني را به سرعت داير كرده و به مخاطبان سرويس هاي لازم را ارائه دهيم.

كوشا ، اظهار داشت: تمامي شهرستان ها ما نسبت به وسعت و جمعيت خود داراي امكانات لازم مي باشند.

معاون رئيس دانشگاه علوم پزشكي خاطرنشان كرد: تصميم گيري براي افزايش ظرفيت مراكز بهداشتي نيز برحسب شرايط صورت مي گيرد، بنا براين در صورت سرريز شدن جمعيت ساير كلانشهر به تبريز يا ساير شهرستان هاي آذربايجان شرقي بر حسب مورد تصميم گيري خواهد شد و اكنون در اين زمنيه اقدامي صورت نگرفته است.

مدير كل تعاون آذربايجان شرقي نيز گفت: اين اداره كل به عنوان يك دستگاه فرابخشي در نوع ارائه خدمت به سازمان ها و دستگاه هايي كه وظيفه خدمت رساني مستقيم به مردم رادارند، متفاوت بوده و تغييرات جمعيتي تاثير چنداني در ارائه خدمات آن ايجاد نمي كند.

محمد‌مهدي اعلايي ، اظهار داشت: چنانچه افزايش قابل ملاحظه اي در تركيب جمعيتي به لحاظ سرريزشدن جمعيت پايتخت به مركز استان يا شهرستان هاي آن به وجود بيايد و اين افراد بخواهند در قالب تعاوني ها ، فعاليت هاي اقتصادي جديدي را ايجاد كرده يابه عضويت تعاوني هاي موجود درآيند، اين اداره كل محدوديتي در جهت حمايت از آن ها ندارد.

وي افزود: با توجه به امكانات و فرصت هاي موجود در اكثر شهرستان هاي استان و خود كلانشهر تبريز به نظر مي رسد اگر پايتخت نشينان ، اين استان را به عنوان مقصد مهاجرت خود انتخاب كنند ، به دليل ظرفيت هاي فوق العاده اين استان ، انتخاب درستي انجام داده اند و استان نيز امكان پذيرش آنان را دارد.

وي ادامه داد: وجود جاذبه هاي رفاهي در پايتخت و شهرهاي بزرگ ، عامل جلوگيري از مهاجرت معكوس مي باشد و اشتغال حتي در مشاغل كاذب روياي مهاجرت به شهرهاي بزرگ را در اذهان افراد جوياي كار ساكن در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك مي پروراند.

اعلايي خاطرنشان كرد: توجه به ايجاد زير ساخت هاي رفاهي ، هدفمند كردن حمايت از ساكنان مناطق روستايي و شهرهاي كوچك در همه زمينه هاي زندگي، توجه به فرصت سازي براي اشتغال مولد در مناطق مختلف كشور و تلاش براي فرهنگ سازي در جهت آشناسازي مردم با ابعاد زندگي بهتر در شهرهاي كوچك و همچنين انتقال مجموعه هاي دولتي حضورشان در پايتخت ضروري نيست، مي تواند از عوامل ايجاد انگيزه براي مهاجرت معكوس باشد.

مدير كل تعاون استان گفت: مقوله تعاون هم مي تواند به عنوان يك فرآيند حمايتي توسط دولت براي ايجاد فرصت هاي شغلي و كانال حمايتي براي فرصت آفريني در جهت اشتغال مولد در مناطق مختلف كشور مد نظر قرار گيرد.

رييس سازمان مسكن و شهرسازي آذربايجان شرقي نيز با بيان اين مطلب كه زمينه هاي لازم براي پذيرش جمعيت سرريز كلان شهرها دراستان وجود داد ، عنوان داشت: هنوز ابلاغي در اين ارتباط به اين سازمان نشده است.

حسين خليلي مرد اظهار داشت: پيش از طرح بحث پذيرش سرريز جمعيت كلان شهر در كشور ، 500 نفر از كاركنان ادارات و سازمان هاي دولتي مستقر در تهران با ميل خود به آذربايجان شرقي منتقل شده اند.

وي اضافه كرد: خوشبختانه آذربايجان شرقي از اين نظر مشكلي نداشته و اراضي لازم براي جاي دادن سرريز جمعيت كلان شهرها به ويژه در شهرستان هاي استان وجود دارد.

وي ، تشريح كرد: اجراي اين طرح ، گامي موثر در زمينه رفع كمبود نيروي انساني متخصص در شهرستان هاي دورافتاده و محروم از طريق انتقال جمعيت سرريز تهران به آنها محسوب مي شود.

آنچه كه در باب پتانسيل هاي آذربايجان شرقي براي پذيرش جمعيت سرريز تهران و تبريز حايز اهميت است ، عدم آگاهي واشراف كامل مديران استاني به اين مقوله و نبود برنامه و الگوي مدون و كاربردي براي كمك به تحقق اين طرح مهم ملي و توسعه اي است.

به عقيده كارشناسان محلي، آذربايجان شرقي به دليل مهاجرفرستي ، نيازمند اجراي برنامه هاي كاربردي براي جلوگيري ازمهاجرت جمعيت آن و براين اساس اولويت اصلي آن حل اين مشكل درابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي وامنيتي مي باشد.

بايدها و نبايدهاي مهاجرت معكوس درحالي براي استان هاي مختلف ازجمله آذربايجان شرقي مطرح مي‌شود كه سهم استان تهران از توليد ناخالص ملي 27 درصد و اعتبار استان از محل بودجه عمراني دولت 60 درصد اعلام مي‌شود. به همين خاطر اعمال سياست‌هاي تشويقي از سوي دولت در استان‌هاي مهاجرفرست مي‌تواند زمينه حضور بيشتر سرمايه‌گذاران در اين استانها را بيشتر فراهم آورد.

در حال حاضر نرخ بهره منابع مالي در سراسر كشور يكسان است، در صورتي كه اين نرخ در مناطق محروم و استان‌هاي مهاجرفرست در بخش‌هاي مسكن، صنايع و كشاورزي نسبت به تهران بايد كمتر باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر