۱۳۸۹ آذر ۸, دوشنبه

گر چه پدر تاج سر است...


گر چه پدر تاج سر است
سلطان قلبم مادر است...۱ نظر: