۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

وصيت نامه جالب شادروان حسين پناهي • قبر مرا نیم متر بیشتر عمیق کنید تا پنجاه سانت به خدا نزدیکتر باشم.

 • بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشتنگاری قرار دهید.

 • به پزشک قانونی بگویید روح مرا کالبدشکافی کند، من به آن مشکوکم!

 • ورثه حق دارند با طلبکاران من کتک کاری کنند.

 • عبور هرگونه کابل برق، تلفن، لوله آب یا گاز از داخل گور اینجانب اکیدا ممنوع است.

 • بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی، گورستان را تماشا کنم.

 • کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید آنجا هم نیاز باشد!

 • مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند!

 • روی تابوت و کفن من بنویسید: این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست.

 • دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند. در چمنزار خاکم کنید!

 • کسانی که زیر تابوت مرا میگیرند، باید هم قد باشند.

 • شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید.

 • گواهینامه رانندگیم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد!

 • در مجلس ختم من گاز اشکآور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند.

 • از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضوریابم قبلا پوزش می‌طلبم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر